Naše plošiny

Plošina pre svoje malé rozmery umožňuje pracovať aj v husto zastavaných oblastiach, malých priestoroch a pod. Vysokozdvižná plošina umožňuje rýchle a bezpečné výškové práce. Sme spoločnosť so sídlom v Trnave, vysokozdvižnú plošinu prenajímame po celom Slovensku.

Poskytujeme prenájom plošiny s kvalifikovanou obsluhou kedykoľvek potrebujete.

Naše plošiny sú vhodné na všetky druhy prác vo výške, napr.:

 • práce na fasádach budov
 • lepenie billboardov, bigboardov, megaboardov
 • zameriavanie vo výškach (billboardy, fasády,…)
 • obhliadky vo výškach, servis hromozvodov
 • montáže, demontáže, servis svetelných a nesvetelných reklám
 • opravy / výmeny / prekládky elektrických a iných káblových vzdušných vedení
 • montáže / demontáže klimatizácií
 • maliarske / natieračské práce vo výškach
 • čistenie a opravy fasád, striech, odkvapových žľabov
 • opravy / údržba obkladových systémov
 • opravy / výmeny balkónových zábradlí a parapetov
 • opravy / montáž / čistenie okien + vonkajšieho príslušenstva
 • montáž / servis osvetlenia, výmeny osvetľovacích zdrojov
 • servis bezpečnostnej kamerovej techniky
 • olep / odstraňovanie polepu presklených fasád
 • montáž / demontáž vianočnej výzdoby
 • vykládka materiálu na strechy (betónové kocky, vrecia, zeleň, …)
 • montáž / demontáž tieniacej techniky (rolety, žalúzie, …)
 • montáž / demontáž / servis reklamných totemov a vlajok
 • montáž / demontáž vzduchotechniky, potrubí vo výškach
 • údržba vysokej zelene – orezávanie konárov stromov

Viac ohľadom prenájmu autoplošín sa dozviete na telefónnom čísle dispečingu alebo prostredníctvom nášho emailu, viď sekcia Kontakt.