Ponúkané služby

  • elektroinštalácie
  • bleskozvody
  • domové dorozumievacie zariadenia
  • štruktúrované kabeláže
  • revízie bleskozvodov a elektrických zariadení
  • ďalšie služby podľa požiadaviek zákazníka