Naše služby

  • Elektroinštalácie
  • Montáž bleskozvodov
  • Revízie bleskozvodov a elektrických zariadení
  • Stavebné práce
  • Prenájom vysokozdvižných plošín
  • a iné služby podľa požiadaviek zákazníka

Sme spoľahliví a cenovo dostupní pre firmy i súkromné osoby.